regels-rondom-kunststof-pallets

De regelgeving rondom kunststof pallets

Bij de aanschaf van pallets heeft u de keuze uit houten of kunststof (plastic) pallets. Het aanbod van kunststof pallets ter vervanging van houten pallets, vloeit voort uit de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, kostenefficiëntie en milieutechnische overwegingen. De maatschappij gaat steeds bewuster om met de omgeving. Ook bedrijven en organisaties zijn hiermee bezig. Kunststof pallets passen daar goed bij. Maar wat is de regelgeving rondom kunststof pallets?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bedrijven en organisaties houden bij de inkoop van hun producten rekening met het milieu. Deze bedrijven ondernemen duurzaam; ze gaan verantwoord om met het milieu. Dit valt - naast allerlei andere aspecten - onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Binnen MVO is ook de Carbon Footprint in het leven geroepen, als een maatstaf die industriële bedrijven en organisaties kunnen gebruiken. Deze Carbon Footprint heeft invloed op de kunststof pallet industrie. Uiteraard vindt ook Q-Pall MVO uiterst belangrijk.

Wat is de Carbon Footprint?

Het klimaat op aarde wordt beïnvloed door de uitstoot van broeikasgassen. De milieu-impact van kunststof pallets wordt bepaald door de carbonfootprint van deze producten te berekenen. Bij het bepalen van de carbonfootprint worden de kooldioxide equivalenten die nodig zijn voor het vervaardigen van een pallet - uitgedrukt in kilogram (kg CO2 eq.) - berekend. De meeste CO2 uitstoot komt voort uit de winning van grondstoffen, transport en de productie van eindfabricaten. Voor klanten die producten met elkaar willen vergelijken is de carbonfootprint steeds vaker een vereiste beslissingsparameter, naast de gebruikelijke beoordelingscriteria zoals prijs en kwaliteit.

 

Q-Pall en de Carbon Footprint

 

Q-Pall gebruikt de resultaten van de carbonfootprint analyse als nulmeting en uitgangspunt voor het verbeteren van de milieuprestaties van haar producten. Door strenge ontwerpdoelstellingen voor energie- en materiaalefficiëntie wil Q-Pall de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren. Er zijn Environmental Product Declaration (EPD) documenten beschikbaar voor alle typen kunststof pallets.

 

Restriction of Hazardous Substances

 

De RoHS (Restriction of Hazardous Substances) richtlijn wordt door Q-Pall gebruikt om te bevestigen dat haar producten in overeenstemming zijn met de richtlijn. De materialen die staan omschreven in de RoHS zijn lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig Chroom (CrVI), polybrominated biphenyls (PBB) en polybrominated diphenylethers (PBDE). Deze analyse vindt plaats met behulp van X-Ray fluorescence (XRF).

 

X-Ray fluorescence

 

X-Ray fluorescence (XRF) is een snelle en niet-destructieve manier om elementen te analyseren in verschillende materialen zoals plastics, metaal of aarde. XRF-analyse combineert een hoge nauwkeurigheid en precisie met een efficiënte monstervoorbereiding voor de analyse van de elementen Beryllium (Be) tot Uranium (U) tot op ‘part per million’ (PPM) niveau. Deze analyse is nodig om te bepalen of de producten vallen binnen de richtlijnen met betrekking tot Restriction of Hazardous Substances. Q-Pall heeft duurzaamheid tot één van de speerpunten gemaakt voor haar organisatie. Dit sluit aan bij de regelgeving die van toepassing is. Zo wordt vaak gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen. Wilt u meer weten over de regelgeving rondom (plastic) pallets en hoe Q-Pall deze in de bedrijfsvoering heeft geïntegreerd? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ons uitgebreide assortiment? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder en geven u vrijblijvende informatie.

 

We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten