Duurzaamheid is een begrip dat binnen ondernemen een steeds belangrijker rol inneemt. Het gaat niet meer alleen om winst maken. Natuurlijk is dit nog wel een belangrijk onderdeel van het ondernemen, maar niet ten koste van alles. Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt rekening gehouden met menselijke, natuurlijke en economische aspecten. Dit wordt ook wel People, Planet en Profit genoemd. Onze productieprocessen en het materiaal dat wij gebruiken passen binnen duurzaam ondernemen. Hoe bewaken wij de duurzaamheid van onze kunststof pallets?

Vermindering CO2-uitstoot 

Bij het produceren en distribueren van onze plastic pallets gebruiken we energie. En bij energiegebruik ontstaan afvalgassen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Een van die gassen is CO2-gas ook wel broeikasgas genoemd. De uitstoot van dit broeikasgas zorgt voor klimaatverandering met als gevolg opwarming van de aarde. Deze opwarming zorgt weer voor het smelten van onder meer poolijs en dus het stijgen van de waterspiegel. Om dat te stoppen wil Q-PALL vooral een reductie in CO2-gas behalen tijdens het transport. Het vervoer van de plastic pallets is namelijk 80%  van de CO2-uitstoot van deze industrie. Daarom dat de pallets geproduceerd op de plaats waar ze nodig zijn door de mal van de benodigde pallet te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde Europese productielocatie. Deze productiemethode scheelt heel veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de kosten van transport tot een minimum worden beperkt.

 

Kunststof pallets gemaakt van gerecycled materiaal 

Een van de andere punten die een rol spelen bij duurzaam ondernemen is het verminderen van plastic afval. Veel in het nieuws is de ‘plastic soep’, een enorme hoeveelheid plastic afval dat ronddrijft in de oceanen. Dit bedreigt de dieren die leven in de oceanen, maar ook planten en koraal lijden hier sterk onder. Dit besef is inmiddels meer dan aanwezig en niets doen is echt geen optie meer! Nu is een kunststof pallet in meerdere opzichten duurzaam ondermeer omdat het hergebruik van plastic goed mogelijk is. Daarom dat in de bedrijfsvoering van Q-PALL recycling van materialen een grote rol speelt. En het werkt. Bij de oprichting was het doel om 90% van het plastic te hergebruiken. Dat streven is ruim behaald, op dit moment wordt 98% van de pallets gemaakt van gerecycled materiaal. Bovendien ondersteunen wij projecten die betrokkenheid creëren bij het plastic afvalprobleem.

Reduceren centraal

Bij het reduceren binnen de diverse processen in de productie is aandacht voor de ecologische voetafdruk van Q-PALL. Juist omdat de grondstof van het product, kunststof, een negatieve bijdrage hieraan kan hebben. Onderzoek naar en inzicht in onze ecologische voetafdruk levert informatie die helpt bij verder verbeteren van de milieuvriendelijkheid van de producten, van de pallets. We blijven zoeken naar manieren om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Dat doen we door met strenge designdoelstellingen de lat hoog te leggen op het gebied van energie- en materiaalefficiëntie. Bij de uitbreiding van het assortiment plastic pallets wordt vooral gelet lichtgewicht design, minder opbrengstverlies en het (her)gebruik van onderdelen en productieschroot. Dit levert een reductie op voor het water of energieverbruik, de materialen, de CO2-uitstoot en het afval.

Deze drie onderdelen zorgen ervoor dat Q-PALL duurzaam produceert en duurzame pallets levert. Wilt u meer weten hierover? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ons assortiment? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!