carbon-footprint-q-pall-

Kunststof pallets en milieubewustzijn, alles wat u moet weten

Bij de keuze van pallets kijkt u eerst naar waar de pallet voor nodig zijn en welke functie hiervoor nodig is. Ook heeft u de keuze tussen een houten pallet of kunststof pallet. Deze keuze hangt steeds vaker samen met milieubewust ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds vaker een belangrijk thema voor bedrijven. Hoe past het gebruik van plastic pallets daarin? We bespreken alles wat u wilt weten over kunststof pallets en milieubewustzijn. 

Carbon Footprint 

Het milieu is een belangrijk thema. We zijn ons steeds meer bewust van onze invloed op het milieu en de klimaatveranderingen die daaruit voortvloeien. Een belangrijke rol daarbij speelt de uitstoot van CO2, van koolstof. Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming enzovoorts. Al geruime tijd speelt het onderwerp broeikasgassen bij veel bedrijven. De uitstoot van broeikasgassen is van invloed op het klimaat van de aarde, zowel op het land, in de zee als in de lucht. Om een goed beeld van de milieu-impact van kunststof pallets te krijgen, is besloten om de carbon footprint van deze producten te berekenen. Bij het bepalen van de carbon footprint worden de kooldioxide equivalenten die nodig zijn voor het vervaardigen van een pallet, uitgedrukt in kilogram (kg CO2 eq.), berekend. De meeste CO2-uitstoot komt voort uit de winning van grondstoffen, transport en de productie van eindfabrikanten.

Carbon Footprint en Q-Pall

Q-Pall is zich bewust van haar invloed op het milieu. Dit omdat de toekomst van het milieu, de toekomst van de aarde en dus de mensen bepaalt. Bovendien is de carbonfootprint steeds vaker een vereiste beslissingsparameter bij bedrijven die producten met elkaar willen vergelijken, naast criteria als prijs en kwaliteit. Ook bij kunststof pallets speelt dit uiteraard. Q-Pall gebruikt de resultaten van de carbonfootprint analyse voor kunststof pallets als nulmeting en uitgangspunt voor het verbeteren van de milieuprestaties van haar producten. Innovatie is belangrijk, ook bij het ontwikkelen van nieuw soorten pallets. Oog voor duurzaamheid speelt daar zeker een grote rol in. Door strenge ontwerpdoelstellingen voor energie- en materiaalefficiëntie wilt Q-Pall de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren. Er zijn Environmental Product Declaration (EPD) documenten beschikbaar voor alle typen kunststof pallets.

Hergebruiken is duurzaam

Als MVO een belangrijk onderdeel is in uw bedrijfsvoering, kunt u kiezen voor gebruikte kunststof pallets. Door pallets her te gebruiken worden er zo min mogelijk grondstoffen verspild; een belangrijke overweging bij duurzaam ondernemen. Dan is de keuze voor de gebruikte kunststof pallet een logische keuze. Wanneer u plastic pallets namelijk hergebruikt, wordt het milieu minder belast. Dit is wellicht iets om over na te denken bij de keuze voor gebruikte pallets. Gebruikte pallets zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten. Wilt u meer weten over kunststof pallets in relatie tot milieubewustzijn? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ons assortiment en de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder met persoonlijk advies!

We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten